O NÁS

Konzervatórium v Banskej Bystrici je najmladšie zo štyroch štátnych konzervatórií na Slovensku - založené bolo 1.9.1992. Nesie meno významného slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu, ktorý v Banskej Bystrici v rokoch 1859-1863 študoval a v rokoch 1865 - 1869 pôsobil ako prebendát katedrálneho chrámu a učiteľ hudby a spevu v teologickom seminári. 
Konzervatórium v Banskej Bystrici je špecifická stredná škola, ktorá poskytuje vyššie odborné vzdelanie v umeleckých odboroch:

8226 Q hudobno-dramatické umenie

               822Q Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

8227 Q tanec

8228 Q spev

8229 Q hudba

               8229 Q 01 hudba - skladba

               8229 Q 02 hudba - dirigovanie

               8229 Q 03 hudba - hra na klavíri

               8229 Q 04 hudba - hra na organe

               8229 Q 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote,

                                                 saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch

               8229 Q 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

               8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

               8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba

Štúdium je šesťročné, po maturitnej skúške v štvrtom ročníku sa študenti môžu uchádzať o prijatie na vysokú školu, alebo pokračovať v štúdiu piateho a šiesteho ročníka, ktoré sú zamerané na pedagogické disciplíny a interpretačnú prax. Absolventi po úspešnom skončení tejto školy získajú vyššie odborné vzdelanie a titul DiS. art.; s tým súčasne aprobáciu pre umeleckú prax respektíve pedagogické pôsobenie na umeleckých školách. V súčasnosti študuje na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu vyše 200 žiakov z celého Slovenska i zo zahraničia. Pod odborným vedením viac ako sedemdesiatich pedagógov žiaci dosahujú výrazné úspechy na domácich aj medzinárodných súťažiach. Ako sólisti alebo členovia školských umeleckých telies absolvujú ročne množstvo koncertných vystúpení na Slovensku; účinkovali tiež na školou organizovaných zájazdoch v jedenástich krajinách Európy. Okrem týchto aktivít škola spolupracuje na realizácii rôznych kultúrnych projektov.
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu má dlhoročné partnerské vzťahy s Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola v Debrecéne, príležitostne spolupracuje s Conservatoire National v Bourgon-Jallieu a s Contemporary dance school kunsthumaniora dans Lier v Belgicku.