8227 Q tanec 

(klasický, ľudový, moderný)

Online prihláška na DOD - 27. január 2018


T A NE C

Štúdium tohto odboru je podmienené tanečnou proporcionalitou postavy, fyziologickými predpokladmi, všeobecným pohybovým nadaním, hudobným sluchom, zmyslom pre rytmus, elementárnymi vedomosťami z hudobnej teórie. Na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  je potrebné priniesť si cvičný úbor a cvičky.

Na DOD poprosíme pripraviť si krátku ukážku, choreografiu prípadne improvizáciu cca 2-3 minúty (výber žánru je ľubovoľný). 

Organizačné pokyny k priebehu DOD:

1. Účasť aspoň jedného z rodičov, prípadne vyučujúceho zo ZUŠ je nutná, stretnutie rodičov s riaditeľom školy bude o 9.00 h.       v koncertnej sále školy.

2. Miesto konania: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica.

3. Prezentácia účastníkov je od 8.00 h. do 9.00 h. na vrátnici školy, účastnícky poplatok je 4 €. Finančné prostriedky takto získané budú príspevkom na fond Pro-Konzervatórium, n. f., z ktorého sa budú hradiť všetky náklady spojené s organizáciou tohto podujatia.

4. Upozorňujeme, že pre záujemcov o štúdium na konzervatóriu je účasť na DOD dôležitá z hľadiska odborného usmernenia prípravy uchádzača na prijímacie talentové skúšky. 

SME TU PRE VÁS