KONTAKT

Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.

zástupca riaditeľa školy pre odbor tanec, hudobno-dramatické umenie 

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica

+421 48 41 232 14

rdk@konzervatoriumbb.sk